EN ALTERNATIV RUTE TIL BEDRE HELSE

Instafysiologen gir deg et vitenskapelig, alternativt og tankevekkende syn på hva som er sentralt for helsen, et sykdomsfritt liv og hvordan du selv kan være med å påvirke.


Befinner du deg på det autoimmune spekteret, har uforklarlige symptomer, ønsker en livsstilsendring eller bare bedre kontroll over egen helse? 

Da ønsker jeg å hjelpe deg!


FOREDRAG

Ønsker du et vitenskapelig, tankevekkende og spennende foredrag om temaer som kosthold, trening, aldring, blodprøver og helse til din bedrift, organisasjon eller kick-off? Da burde du booke et foredrag eller en undervisningstime med meg.

*Referanser på forespørsel.


KONSULTASJONER

Har du diffuse helseplager på det autoimmune spekteret, ønsker å optimalisere din egen helse gjennom en helhetlig livsstil, eller bare ønsker en evaluering av dagens helsesituasjon? Da burde du booke en konsultasjonstime med meg.

1. Kartleggingssamtale: formål med konsultasjonen, kartlegging av ønsker, målsetning, symptomer, diagnoser, plager, tidligere sykehistorie, utredelser, forslag til analyser etc.

2. Analyser / prøver: gjennomfør de anbefalte analysene. Typisk utvidet blodprøve og spesifikke tester mot matoverfølsomhet og tarmproblematikk.

3. Oppfølgingssamtale: vi gjennomgår prøvesvarene slavisk, hva de betyr, hvorfor de eventuelt er avvikende, eventuelle spørsmål, forslag til tiltak og veien videre.


HOLD DEG OPPDATERT

Å ha kunnskap om egen helse har aldri vært viktigere enn i dagens informasjonssamfunn. Hva som skjer med din helse er til syvende og sist ditt eget ansvar. Holde deg oppdatert på temaer som kosthold, trening, helse og fysiologi ved å lese artikler, lytte til podcast og følge med på instagram.

Lytt til podcasten "Under lupen med Instafysiologen" 🎙️. Du kommer direkte til podcast-episodene ved å trykk på bildet til høyre.

Følg med på Instagram: @Instafysiologen 📲