FIOLOSOFI

I motsetning til etablert og vestlig medisin, som er gjennomsyret av medikamenter og symptomlindring, søker jeg en naturlig holistisk tilnærming til helse og sykdom. 

Det handler om å finne roten til årsaken av problemet og gi kroppen de rå materialene som trenges for å heles. Det betyr unike kosthold, treningsstrategier, stressmestring, søvnhygiene, soleksponering og tidvis også ernæringsmessige supplementer.

Jeg finner dagens råd fra helsemyndigheter politisk massert, misvisende og i mange tilfeller stikk i strid med egen og andres tolkning av vitenskapen.

For helsen din er det ikke nødvendigvis viktig å høre på hva som er "best", ettersom dette spenner fra øst til vest selv blant forskere. Det viktige er å finne ut hvem du mener skal få avgjøre hva som er "best".

Personlig baseres mine råd på hard vitenskap og fysiologi, men jeg jeg befinner meg i sterk opposisjon til det etablerte og på den utfordrende siden av argumentet.

Dette ønsker jeg at du skal vite før du oppsøker råd fra meg.


Etablert vs alternativ medisin

At en behandlingsstrategi blir omtalt som alternativ er dessverre blitt synonymt med ineffektiv eller lite vitenskapelig forankret. Noen ganger er det også sant, men i mange tilfeller er det også helt feil. At noe er alternativt bør kun bety at det ikke er akseptert av det etablerte medisinske miljøet, et miljø som ikke er kjent for å være lett å endre - uavhengig av evidens. Faktisk er det estimert at det tar i gjennomsnitt 17 år å omsette ny helseforskning inn i klinisk praksis, og så lite som 14% blir faktisk tatt i bruk (1).


Referanser

(1) Dew, A. og Boydell, K.M. (2017). Knowledge translation: bridging the disability research-to-practice gap. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities.