VITENSKAPELIG MEN MOSTRIDENDE

I motsetning til etablert og vestlig medisin, som er gjennomsyret av medikamenter og symptomlindring, søker jeg en naturlig helhetlig tilnærming til helse og sykdom. 

Det handler om å finne roten til årsaken av problemet og gi kroppen de rå materialene som trenges for å heles. Det betyr unike kosthold, treningsstrategier, stressmestring, søvnhygiene, soleksponering og tidvis også ernæringsmessige supplementer.

Jeg finner dagens råd fra helsemyndigheter i beste fall politisk ladet og misvisende, og i verste fall stikk i strid med virkeligheten og tolkning av vitenskapen.

For helsen din er det ikke nødvendigvis viktig å høre på hva som er "best", ettersom dette spenner fra øst til vest selv blant forskere, det viktige er å finne ut hvem du mener skal få avgjøre hva som er "best".

Personlig baseres mine råd på hard vitenskap og fysiologi, men jeg jeg befinner meg i sterk opposisjon til det etablerte og på den utfordrende siden av argumentet.

Dette ønsker jeg at du skal vite før du oppsøker råd fra meg.


TRENINGSFIOLSOFI

Tilnærmingen til trening handler ikke om; "hvor mye trening kan jeg tolerere?". Den handler om; "hva er den minste mengden trening som stimulerer til maksimalt adaptasjon og gir minst behov for restitusjon?". Du vil bli overrasket over hvor lite som skal til, hvor lett det er å overtrene og hvorfor hvile er en kritisk del av treningen.

KOSTHOLDSFIOLSOFI

Det beste kostholdet er det som tilbyr optimale mengder av alle de essensielle næringsstoffene i de mest biotilgjengelige formene, samtidig som det inneholder minst mulig toksiske antinæringsstoffer skaper inflammasjon, hemmer absorpsjon og akkumulerer fett. Dette kostholdet er alt annet enn det du vanligvis får anbefalt.

Etablert vs "alternativ" medisin

At en behandlingsstrategi blir omtalt som alternativ er dessverre blitt synonymt med ineffektiv eller lite vitenskapelig forankret. Noen ganger er det også sant, men i mange tilfeller er det også helt feil. At noe er alternativt bør kun bety at det ikke er akseptert av det etablerte medisinske miljøet, et miljø som ikke er kjent for å være lett å endre - uavhengig av evidens. Faktisk er det estimert at det tar i gjennomsnitt 17 år å omsette ny helseforskning inn i klinisk praksis, og så lite som 14% blir faktisk tatt i bruk (1).


Referanser

(1) Dew, A. og Boydell, K.M. (2017). Knowledge translation: bridging the disability research-to-practice gap. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities.