Vitamin D: et gratis vitamin for folkehelsen

03.07.2022

Vitamin D, et molekyl som både har hormon- og vitaminlignende egenskaper (17), er assosiert med betydelige helseeffekter innenfor et spekter av sykdommer som kreft, hjerte/kar, diabetes, infeksjoner, autoimmune tilstander og skjelettapparatet. 


Anbefalt vs optimalt vitamin D

Anbefalingen fra helsemyndigheter er å innta marginale 10 mikrogram vitamin D/dag (400 IU), eller 20 mikrogram/dag (800 IU) for personer over 75 år (1). Dette er antakeligvis nok til å opprettholde en verdi på 50 nmol/L for de fleste, men ikke nødvendigvis nok til å opprettholde blodverdier over 75 nmol/L (4, 12). Terskelen for vitamin D-mangel i Norge er satt til  <50 nmol/L, en konsentrasjon som er betydelig lavere enn optimalt for maksimal sykdomsbeskyttelse og oppheving av mekanismen som kompenserer for lavt vitamin D-nivå.

For optimal helsegevinst er det anbefalt å ha vitamin D-konsentrasjoner i blodet på minimum 75 nmol/L (3, 8, 32), selv om verdier på 100-130 nmol/L er ansett som nødvendig for normal fysiologisk funksjon (3, 7, 11) . Personer som mer eller mindre bor på ekvator (Tanzania) har vitamin D-verdier på omtrent 115 nmol/L, hvorav gravide kvinner har mellom 120-140 nmol/L i gj.snitt (6). Dette er også den nødvendige konsentrasjonen som gir tilstrekkelige nivåer av vitamin D i brystmelken hos kvinner som ammer (7). 

Under pandemien var det også betydelig indikasjoner på at vitamin-D-nivåer >100 nmol/L var assosiert med lavere risiko for infeksjon og sykdom med COVID-19, samt at lave nivåer var assosiert med høyere risiko for restitusjon, sykehusinnleggelse og død (13, 14, 29-31).

10 mikrogram (400 IU) er den optimale mengden vitamin D for et spedbarn. Ved amming krever dette at mor har blodverdier av vitamin D på 105-150 nmol/L, tilsvarende et daglig inntak på 160 mikrogram (6 400 IU).

Kilde (7,9)


Norge lider av vitamin D-mangel

Det er heller ingen oppfordring fra helsemyndigheter om å benytte soleksponering som et tiltak for å øke vitamin D-nivåene til befolkningen, og spesielt ikke uten solkrem, selv om nærmest all vitamin D produksjon kommer fra solen og blokkeres av solfaktor (8). Det er kun anbefalt å øke vitamin-D-nivåene gjennom kosten (1). Dette til tross for at 55% av den norske befolkningen har vitamin D-nivåer under 50 nmol/L på vinterstid og 1 av 5 på sommertid (2). Faktisk har kun 1/3 av nordmenn vitamin D-verdier over 75 nmol/L på sommerstid, hvorav færre enn 1/10 har det på vinterstid. Setter vi >100 nmol/L som kriteriet er det så få som 8% som oppfyller dette på sommerstid og kun 2% vinterstid (2).

Visste du at eldre personer på 70 år kun har 25% av kapasiteten til en 20 åring for å produsere vitamin D fra solen?

Kilde (8)


Hvordan oppnå over 100 nmol/L?

Å sikre at personer har et vitamin D-nivå på over 100 nmol/L vil kreve et inntak på omtrent 100 mikrogram per dag via kosten, en dose som kun kan oppnås via tilskudd som er 10x høyere enn anbefalingen fra helsemyndigheter (15). Hvis du er overvektig eller har tarmproblemer kreves enda høyere inntak for å oppnå samme konsentrasjoner (8). Det er til sammenligning 10 mikrogram i 1 spiseskje (5 mL) med Møllers tran. 

Mer attraktivt vil det være å gradvis eksponere kroppen for den kostnadsfrie UVB-strålingen fra solen (uten å bli brent), som også har helseeffekter langt utover, og uavhengig av, vitamin D. Det inkluderer blant annet merkverdig beskyttelse fra hjerte/kar-sykdommer, autoimmune tilstander og tidlig død (8, 18-24). 

En studie på svenske kvinner (25) viste faktiske at personer som unngikk solen hadde dobbelt så høy dødelighet, uansett årsak, som personer som var aktive solere. Det betyr at de positive effektene av soleksponering fullstendig overkjører den potensielle risikoen. Selv hos personer med hudkreft (melanom) er det evidens for at soleksponering faktisk øker overlevelsen (26).

Personer med utenlandsk opprinnelse er oftest de med størst risiko for vitamin D-mangel i land som Norge. De har pigmentering i huden designet for sterkere sol og krever derfor 5-10x lengre eksponering for samme effekt.

Kilde (8)

Tross et spekter av helsefordeler fra solen, uavhenging av vitamin D, er Vitamin D likevel en viktig årsak til soleksponering. Vitamin D-konsentrasjoner på 120-150 nmol/L kan enkelt oppnås i løpet av noen uker ved regelmessig soleksponering på sommertid (16), eller små ukentlige doser i solarium som gir >4% UVB-stråling (28). Så lite som 1 dag i badeshorts tilsvarer å innta et vitamin D-tilskudd i kosten på 250-500 mikrogram (15, 16).

En studie av Grant og kolleger (27) på de nordiske landene estimerte faktisk at, hvis hele befolkningen kunne øke vitamin-D-konsentrasjonen over 100 nmol/L, da hadde dødeligheten av de mest prevalente sykdommene i dagens helsevesen blitt redusert med 20-25%. 


Referanser

(1) Helsedirektoratet (2018) Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status?

(2) Larose mfl. (2013) Factors associated with vitamin D deficiency in a Norwegian population: the HUNT Study. BMJ.

(3) Heaney, R. P. (2014) Toward a physiological referent for the vitamin D requirement. J Endocrinol Invest.

(4) Hollick, M (2008) Vitamin D and Sunlight: Strategies for Cancer Prevention and Other Health Benefits. Clin J Am Soc Nephrol.

(5) Kimball mfl. (2018) Sunbeds with UVB radiation can produce physiological levels of serum 25-Hydroxyvitamin D in healthy volunteers. Dermato-endocrinology.

(6) Luxwolda mfl (2013). Vitamin D status indica- tors in indigenous populations in East Africa. Eur J Nutr.

(7) Hollis mfl. (2015) Maternal Versus Infant Vitamin D Supplementation During Lactation: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics.

(8) Holick, M. (2011) Vitamin D: A delightful solution for health. J Investig Med.

(9) Wagner mfl. (2012) Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and adolescents. Pediatrics.

(10) Holick, M. (2011) Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical prac- tice guideline. J Clin Endocrinol Metab.

(11) Pludowski et al (2013) Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe - recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynologia Polska. 

(12) Karaplis mfl. (2011) Vitamin D Status and Response to Daily 400 IU Vitamin D3 and Weekly Alendronate 70 mg in Men and Women with Osteoporosis. The annals of pharmacotherapy.

(13) Kaufman mfl. (2020) SARS-CoV-2 positivity rates associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. PLoS ONE.

(14) Jain mfl. (2020) Analysis of vitamin D level among asymptomatic and critically ill COVID‐19 patients and its correlation with inflammatory markers. Nature.

(15) Vieth, R. (1999) Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr.

(16) Vieth, R. (2009Vitamin D and Cancer Mini-Symposium: The Risk of Additional Vitamin D. AEP.

(17) Vieth, R. (2004) Why "Vitamin D" is not a hormone, and not a synonym for 1,25-dihydroxy-vitamin D, its analogs or deltanoids. Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology.

(18) Mead, M. N. (2008) Benefits of Sunlight: A Bright Spot for Human Health. Environ Health Perspect.

(19) Seneff mfl. (2012) Is Endothelial Nitric Oxide Synthase a Moonlighting Protein Whose Day Job is Cholesterol Sulfate Synthesis? Implications for Cholesterol Transport, Diabetes and Cardiovascular Disease. Entropy.

(20) Grimes, mfl. (1996) Sunlight, cholesterol and coronary heart disease. Q J Med.

(21) Brennan, mfl. (1982) Seasonal variation in arterial blood pressure. BMJ

(22) Baldassarre, mfl. (2010) Cross-sectional analysis of baseline data to identify the major determinants of carotid intima-media thickness in a European population: the IMPROVE study. European Heart Journal.

(23) Weller, R. B. (2016) Sunlight Has Cardiovascular Benefits Independently of Vitamin D. Blood Purif.

(24) Bosman, mfl. (2019) Skin Exposure to Narrow Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal Microbiome. Intestinal Microbiome. Front. Microbiol.

(25) Lindqvist, mfl. (2014) Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the MISS cohort. J Intern Med.

(26) Berwick, mfl. (2005) Sun Exposure and Mortality From Melanoma. J Natl Cancer Inst.

(27) Grant, mfl. (2011) Health benefit of increased serum 25(OH)D levels from oral intake and ultraviolet-B irradiance in the Nordic countries. Scandinavian Journal of Public Health.

(28) Kimball, mfl. (2017) Sunbeds with UVB radiation can produce physiological levels of serum 25-Hydroxyvitamin D in healthy volunteers. Dermato-endocrionology. 

(29) Rastogi, mfl. (2020) Short term, high-dose vitamin D supplementation for COVID-19 disease: a randomised, placebo-controlled, study (SHADE study). BMJ

(30) Pereira, mfl. (2020) Vitamin D deficiency aggravates COVID-19: systematic review and meta-analysis. CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION.

(31) Hernández, mfl. (2020) Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV-2 Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

(32) Holick mfl., (2011) Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab.