Vitaminer og mangelsykdommer

03.07.2022

I den vestlig verden kan vi sies å være overerrnært på makronæringsstoffer (karbo, fett, proteiner) og underernært på mikronæringsstoffer som vitaminer og mineraler. En studie av Bird mfl. (1) viste faktisk at 40% av amerikanere (som ikke tok et supplement) hadde minimum 1 vitaminmangel. Vitaminmangler er mest utbredt hos kvinner, gravide, eldre, undervektige og overvektige.

Selv personer som i utgangspunktet er tilsynelatende friske er dokumentert å ha betydelig vitaminmangler (2). Vitaminmangler av selv enkelte vitaminer resulterer i alvorlige sykdommer. De mest fremtredende er listet i denne artikkelen, men først bør du lære kort om hva et vitamin er og hvordan det fungerer.


Hva er vitaminer?

Vitaminer er en gruppe molekyler vi kategoriserer som mikronæringsstoffer. De inngår primært som co-faktorer i enzymer, eller donorer i anabolske og katabolske prosesser, og er kritiske for normal kroppslig funksjon. Fordi vitaminer kun er et mikronæringsstoff trengs det i små mengder sammenlignet med makronæringsstoffer som karbohydrater, fett og proteiner, men likevel i større mengder en mange i den vestlige verden inntar (1).

Vitaminer er ansett som essensielle næringsstoffer fordi kroppen ikke kan produsere de selv, eller at de ikke kan produsere nok, og derfor må tilføres daglig via kosten. Ett særskilt unntak er vitamin D, et vitamin kroppen kan lage i ekstraordinære mengder fra kolesterol ved å eksponere huden for UVB-stråling i solen (3). 


Leveren og tarmen produserer vitaminer

Kroppen kan lage små kvantum av vitamin B3 (niacin) fra den essensielle aminosyren tryptofan i leveren, men også bakteriefloraen i tarmen lager mer eller mindre alle B-vitaminene og vitamin K i ulike mengder (6, 7, 8, 9, 10). Det betyr at vitaminstatus både avhenger av inntak via et næringsrikt kosthold (og/eller supplementer) men også tarmfunksjon på grunn av absorbsjon og produksjon.

Vitaminer kategoriseres som vannløselig eller fettløselig avhenging av om de løser seg opp i vann eller fett. Fettløselige vitaminer må inntas med et fettrikt måltid ettersom de trenger fett og galle for å absorberes.


Vannløselige vitaminer

Vannløselige vitaminer lagres ikke lenge i kroppen og skylles ut med urinen. De må derfor fylles på daglig. 

 • Vitamin B1 (tiamin)
 • Vitamin B2 (riboflavin)
 • Vitamin B3 (niacin)
 • Vitamin B4 (kolin)**
 • Vitamin B5 (pantotensyre)
 • Vitamin B6 (pyridoksin)
 • Vitamin B7 (biotin)
 • Vitamin B8 (inositol)**
 • Vitamin B9 (folat)
 • Vitamin B12 (kobalamin)
 • Vitamin B17 (amygdalin/lateril)**
 • Vitamin C (askorbinsyre)

**Relatert til B-vitaminene, men er ikke et vitamin.   

Fettløselig vitaminer

Fettløselige vitaminer lagres i kroppen, primært lever og fettvev, og varer derfor lenger i kroppen ved matmangel.

 • Vitamin A (retinoler)
 • Vitamin D (calciferol)
 • Vitamin E (tokoferoler)
 • Vitamin K (kinon)

Vitaminer, enzymer og coenzymer

En unik karakteristikk for levende organismer er at de hele tiden utfører kjemiske reaksjoner mellom stoffer som vanligvis ikke ville reagert med hverandre. Stoffer som fett og glukose reagerer med oksygen (forbrennes) til energi og varme ved 37 grader, noe som vanligvis ikke ville skjedd av seg selv.

Dette gjør at cellene må bruke andre molekyler som koordinerer og katalyserer disse reaksjonene - altså noe som får ting til å skje. Det kan f.eks være å forbrenne et molekyl med glukose til karbondioksid og vann. Katalysatorene kroppen benytter seg av kalles enzymer. 

Et enzym et et protein som primært er laget av aminosyrer. 

Noen enzymer er kun et protein, mens andre enzymer består av proteiner og et ekstra molekyl.

Det ekstra molekylet som hektes på for at et enzym skal fungere kalles et coenzym. Coenzymer er som regel vitaminer og mineraler.


Enzymatiske prosesser

Kroppen bærer på utallige enzymer som engasjerer seg i enda fler enzymatiske reaksjoner. For enkelthetens skyld eksemplifiserer vi med noen enzymer som er avhengig av vitamin f.eks C for å fungere.

 • Vitamin C inngår som co-factor i enzymene lysyl- og prolyl hydroksylase. Disse sørger for produksjon av kollagen, det mest rikelig proteinet i kroppen som danner bindevev.
 • Vitamin C er en co-faktor i enzymet 7-alfa-hydroksylase. Dette bryter ned kolesterol til gallesalter i leveren.
 • Vitamin C inngår som co-factor i enzymet dopamin-beta-hydroksylase og konverter dopamin til nor-adrenalin i binyrene.

Grunnen til at vi må tilføre vitamin C i kosten skyldes en genetisk mutant på genet som kodet for enzymet L-gulonolactonooksidase. Dette enzymet gjorde tidligere at vi kunne lage vitamin C fra glukose i leveren, en evne de fleste dyr fortsatt har. Andre unntak er gorillaer, flaggermus, marsvin og orangutang. 

Kilde (4)


Mangelsykdommer

Det finnes et spekter av ulike helseproblemer og symptomer som forekommer ved vitaminmangler. Det er kanskje enkelt å forstå når kun vitamin B6 (pyridoksin) er engasjert i 160 forskjellige enzymatiske reaksjoner (5). Helsetilstandene under er derfor kun et utvalg av de mest kjente og fremtredende symptomene.


Vitamin A - vitamin A er kritisk for øynene og synet ditt. Mangel på vitamin A er en av de største årsakene til blindhet hos barn i utviklingsland. Det er også sentralt for funksjonen til immunsystemet og huden. Mangel gir derfor symptomer som tørre øyne, nattblindhet, skjør hud, infeksjoner, kviser og sår som ikke gror.

Vitamin D - vitamin D (solvitaminet) er kritisk for skjeletthelsen. Alvorlig mangel fører til hypokalsemi (lav kalsium konsentrasjon i blodet) og underutvikling av skjelettet hos barn, med myke og deformerte ben. Dette kalles rakitt og gir typisk en hjulbent form på skjelettet i bena, enten innover eller utover. Voksne kan også få et mer porøst skjelett ved lavt inntak av vitamin D.

Vitamin E - vitamin E er kjent som en sterk antioksidant og fører ikke til én spesifikk sykdomstilstand. Det er viktig for vev som hud, blod, hår, hjerne og hjerte, men mangeltilstander er typisk lenket til dårligere reproduksjon og fruktbarhet. Typiske symptomer er redusert spermfunksjon, redusert tykkelse på endometriet og fruktbarhet, muskelsmerter, nummenhet i muskler, dårlig koordinasjon, synsproblemer, anemi og et redusert immunsystem.

Vitamin K - vitamin K er "klotting-vitaminet" som som assisterer leveren i å lage proteiner som får blodet til å "klotte" seg sammen (koagulere) og stopper å blødninger.  Det er også sentralt i bein- og kalsium-metabolismen og sørger for at kalsiumet forblir i skjelettet og f.eks blodåreveggen. Symptomer er mangel på stopp av blødninger, blod i urin, avføring og hud, men også kraftige menstruasjonsblødninger.

Vitamin B1 - mangel på vitamin B1 (tiamin) fører til tilstanden beriberi som påvirker hjerte/kar-systemet og kan i verstefall føre til hjertesvikt. Dette kalles våt beriberi. Tilstanden kalles også tørr beriberi, noe som gir alvorlige nerveforstyrrelser og vanskeligheter med å gå. Vitamin B1 kreves for å bryte ned karbohydrater og har derfor spesielt økt forekomst blant diabetikere og personer i land spiser mye hvit ris i kosten.

Vitamin B2 - mangel på vitamin B2 (riboflavin) kalles ariboflavinose og er karakterisert av særlig hudforandringer rundt munn. Det fører til ødem i munn og svelg, svellende lepper, sår i munnviende, sprekkete og såre lepper, hårtap, røde og kløene øyne, samt lever- og fordøyelsesproblemer.

Vitamin B3 - mangel på vitamin B3 (niacin) fører til tilstanden pellagra, en sykdom som er karakterisert av ru, inflammert, tørr og mørk hud, men også diare og demenslignende problemer. Andre symptomer er sensitivitet til sollys, hårtap og slapphet. Forkommer også ved mangel på aminosyren tryptofan, ettersom en betydelig del av vitamin B3 genereres fra tryptofan i leveren.

Vitamin B5 - mangel på vitamin B5 (pantotensyre), også omtalt som "burning feet syndrom", referer til en brennende, prikkende, nummen og kløende følelse i armer, bein og føtter uten noen åpenbar fysisk årsak. Det er nødvendig for å lage acetyl-CoA, det mest sentrale molekylet i forbrenningen, men også acetylkolin, en nevrotransmitter for muskelkontraksjoner. Utmattelse og muskelkramper er derfor typiske symptomer. Søvnproblemer er også vanlig fordi det trengs for å lage søvnregulatoren melatonin.

Vitamin B6 - fordi vitamin B6 (pyridoksin) deltar i mange enzymatiske reaksjoner er det vanskelig å markere ett symptom. Men, fordi det er en nødvendig co-faktor i enzymer som lager "lykkestoffet" serotonin, er humørsvingninger, depresjon og irritabilitet kjente cues på mangler. Det trengs også for å lage hemoglobin, kollagen og proteiner for immunsystemet, hvilket betyr at også lite energi, hudproblemer, sår og sprukne lepper, betent tunge, samt redusert immunsystem er typiske symptomer.

Vitamin B7 - mangel på vitamin B7 (biotin), "hårvitaminet", er assosiert med hud- og hårsykdommer som alopecia (hårtap) og dermatitt, en samlebetegnelse på inflammasjonssykdommer i huden. Det er også assosiert med inflammasjon i tarmen og irritabel tarmsykdom (IBS). Symptomer er hårtap og en rødlig, betent, blemmete, skorpete og tørr hud - spesielt rundt øyne, munn og nese.

Vitamin B12 - mangel på vitamin B12 fører til anemi, også kjent som blodmangel eller mangel på røde blodceller. Vitamin B12 er nødvendig for å lage røde blodceller som frakter oksygen rundt i blodet og mangel gir symptomer som fatigue, lite energi, svimmelhet og kortpustethet. B12 også er essensielt for nervesystemet og gir blant annet koordinasjonsvansker, nummenhet i tærne, og hukommelsvansker ved mangel.

Vitamin C - mangel på vitamin C fører til mangelsykdommen sjørbuk (scurvy). Ettersom vitamin C er nødvendig for immunfunksjon, produksjon av bindevev (kollagen) og dannelse av "lykkestoffet" serotonin fra den essensielle aminosyren tryptofan, er symptomer på sjørbuk; løse tenner, blødende og svellende tannkjøtt, tørr hud, sår som ikke gror, infeksjoner, leddsmerter, svake muskler og depresjoner.


Referanser

(1) Bird mfl. (2017) Risk of Deficiency in Multiple Concurrent Micronutrients in Children and Adults in the United States. Nutrients.

(2) Sivaprasad mfl. (2019) Prevalence of vitamin deficiencies in an apparently healthy urban adult population: Assessed by subclinical status and dietary intakes. Nutrition.

(3) Holick, M. F. (2009) Vitamin D: A D-lightful solution for health. J Investig Med.

(4) Drouin mfl. (2011) The genetics of vitamin C loss i vertebrates. Current Genomics.

(5) Percudani og Peracchi (2009) The B6 database: a tool for the description and classification of vitamin B6-dependent enzymatic activities and of the corresponding protein families. BMC Bioinformatics.

(6) Thakur mfl. (2015) Lactic acid bacteria as a cell factory for riboflavin production. Microbial Biotechnology.

(7) Gominak. S. C. (2016) Vitamin D deficiency changes the intestinal microbiome reducing B vitamin production in the gut. The resulting lack of pantothenic acid adversely affects the immune system, producing a "pro-inflammatory" state associated with atherosclerosis and autoimmunity. Med Hypotheses.

(8) Rossi mfl. (2011) Folate Production by Probiotic Bacteria. Nutrients.

(9) Said H. M. (2011) Intestinal absorption of water-soluble vitamins in health and disease. Biochem J.

(10) Hill, M. J. (1997) Intenstinal flora and endogenous vitamin synthesis. Eur J Can Prev.