Kopi av Dette må du vite om kolesterol

27.07.2022

Kolesterol er kanskje et av kroppens viktigste molekyler for normal funksjon og helse. Likevel er det et av de mest omtalte og fryktede molekylene for spesielt hjerte- og karsykdom. Du har sikkert hørt om det "gode" og det "dårlige" kolesterolet, og garantert vært hos legen din å sjekket kolesterolverdier. På lab-resultatene står det gjerne "totalt kolesterol", LDL-kolesterol og HDL-kolesterol, men hva betyr egentlig dette? Denne artikkelen skal gi deg en innføring i hva labresultatene dine egentlig måler, hva de betyr og hva du kanskje ikke får fortalt.


Kolesterol er ikke kolesterol

Når du går til legen din å måler kolesterol, det såkalte "gode" og "dårlige" kolesterolet, så er det faktisk ikke kolesterol du måler. 

Det "dårlige" LDL-kolesterolet, kjent som Low Density Lipoprotein-kolesterol (LDL-C), eller det "gode" HDL-kolesterolet, kjent som High Density Lipoprotein, er faktisk ikke kolesterol i seg selv, men heller ulike typer transportproteiner kalt lipoproteiner som frakter kolesterol. Fettstoffer som kolesterol, triglyserider og fettløselige vitaminer (A, D, E, K) er ikke løselig i vann og må derfor fraktes med transportproteiner i blodet (2). 

Du kan tenkte på lipoproteiner som transportbusser for fettløselige molekyler, hvorav kolesterol er én av flere passasjerer. LDL-bussen refereres til som det "dårlige" kolesterolet fordi den huser flest passasjerer med kolesterol (3). 

Om kolesterol i seg selv faktisk er farlig, et narrativ som er fullstendig inngrodd i den etablerte medisin, skal du smått få utfordret i denne artikkelen. Det er faktisk et livsnødvendig molekyl, noe som også er grunnen til at kroppen produserer mer enn 2/3 av alt kolesterol selv. Kun 25% kommer fra kosten (33, 34). Mer om kolesterolets rolle i kroppen finner du i slutten av artikkelen.

At kolesterolholdige liporoteiner har potensiale for å bli gjort skadelige gjennom prosesser som glykering og oksidering, noe som gjør at de plukkes opp av immunceller i en inflammert blodårevegg, men ikke av leveren, det har det absolutt (35-39). Men først, la oss utvide forståelsen vår av hva lipoproteiner er.


Kylomikroner, VLDL, IDL, LDL, Lp(a) og HDL

Nå som du vet at LDL-kolesterol ikke er kolesterol i seg selv, men heller en av bussene som frakter det, bør du bli kjent med alle de ulike typene av transportbusser (lipoproteiner) og syklusen de går igjennom. 

De ulike fett-bussene er navngitt; VLDL, IDL, LDL, Lp (a) og HDL basert på tettheten av proteiner i bussen. Kylomikroner er også en type lipoprotein (transportbuss), men denne har en litt annen transportfunksjon en de andre lipoproteinene.


Lipoproteiner

  • Kylomikroner - kunne blitt kalt Extremely Low Density Lipoprotein
  • VLDL - Very Low Density Lipoprotein
  • IDL - Intermediate Density Lipoprotein
  • LDL - Low Density Lipoprotein
  • HDL - High Density Lipoprotein

I likhet med vanlige busser, som har et kjennetegn i fronten, f.eks "31 Tonnsenhagen", har også de de ulike lipoproteinene et unikt apolipoprotein som gjør at de kan gjenkjennes i kroppen. Hvert lipoprotein uttrykker ofte flere typer proteiner på samme måte som bussene kan skifte hva som står i fronten, men for å holde det enkelt kan du forholde deg til at det finnes 2 primære kjennetegn; apolipoprotein A (Apo-A) og apolipoprotein B (Apo-B).


Syklusen til et lipoprotein

Ta en kikk på figuren under. De ulike liporoteinene (transportbussene) frakter fettløselige molekyler til og fra kroppens celler, der leveren er selve buss-sentralen. Ser vi bort i fra bussene som frakter fettløselige molekyler fra tarmen til leveren (kylomikroner) , så sendes de fettløselige molekylene ut av leveren med bussen VLDL og ender opp i leveren (eller perifere celler) som LDL. På veien tilbake blir LDL-bussen tatt opp i leveren via en LDL-reseptor. 


NB! Det er viktig å minne om at figuren er en forenkling. IDL kan f.eks også bli tatt opp i leveren. De ulike lipoproteinene kan også veksle innhold av triglyserider og kolesterol mellom seg, f.eks ved at HDL bytter kolesterol mot triglyserider fra alle bussene som har kjennetegn Apo-B (14) - en transaksjon som reduserer mengden HDL. Dette er en av grunnene til at reduserte nivåer av HDL ses sammen med øke nivåer av triglyserider (8-12, 17, 29, 46).


Kjennetegnet på bussen, altså Apo B-100, fungerer som et kjennetegn for å bli tatt opp i leveren igjen, hvor kolesterolet kan elimineres og skilles ut i gallen. Dette er en av de mest sentrale mekanismene for å eliminere kolesterol fra blodet (42). Hvis det har skjedd en skade på kjennetegnet vil ikke leveren kunne kjenne igjen og ta opp LDL-bussen fra blodet (39). Dette er assoissert med flere små og svært skadelige LDL-partikler i blodet, kjent som "small dense LDL", eller "pattern B", noe som er dokumentert å ha svært høy predikativ verdi for hjertesykdom (6-10, 12, 29) (mer om dette lenger ned).

Et ødelagt kjennetegn i feil selskap

Skader på lipoproteinets kjennetegn skjer via prosesser som glykering og oksidering (35-39), prosesser som best kan sammenlignes med å ruste. Glykering referer til prosessen der sukker bindes til et protein, f.eks et lipoprotein, hvilket er sterkt assosiert med forhøyet blodsukker og nærmest en garanti for å bli oksidert (39-41). Men, selv om ikke leveren kjenner igjen et ødelagt kjennetegn på LDL-bussen, så kjennes oksidert LDL igjen av reseptorer i blodåreveggen kalt scavenger-reseptorer (34-39).

Det betyr i korte trekk at det er kritisk for lipoproteinene og ikke modifisert og endret i samspill med feil publikum. Livsstilsfaktorer som blant annet røykeslutt, redusert sukkerinntak og kondisjonstrening har betydelig påvirkning på dette (41, 43-45). Likevel er kanskje en av de største synderne for oksidert LDL (og hjertesykdom) vegetabilske planteoljer konsentrert på omega-6-fettsyrer (66). Dette inkluderer bl.a oljer som solisikke-, soya-, korn-, og matoljer. Økt inntak av omega-6 "robber" deg også for de gode omega-3-fettsyrene (67) - fettsyrer som har ekstremt sterk sammenheng med hjertesykdom (68).


De ulike lipoproteinene

Kylomikroner

Kylomikroner er det største lipoproteinet og produseres bare i tarmen. Faktisk er de 3-10x større enn de nest største lipoproteinene (VLDL) i diameter (3). Jobben til denne bussen er å frakte energigivende fettsyrer (triglyserider), kolesterol og fettløselige vitaminer fra tarm til lever, men også ut til kroppens celler på veien (19). Selv om også denne bussen har flere passasjerer, er den hovedsakelig konsentrert på energigivende fettsyrer (80-90%) (3) som den har plukket opp fra maten i tarmen.

Kjennetegnet på denne bussen er apolipoprotein B-48.

Very Low Density Lipoprotein (VLDL)

Fettsyrer og kolesterol både leveres og produseres i leveren før de sendes ut til kroppen (14). Leveren kan du tenke på som buss-sentralen. Når fett, kolesterol, fettløselige vitaminer og andre fettstoffer skal sendes fra leveren og ut til kroppens celler, da starter busstransporten med; Very Low Density Lipoprotein (VLDL). 

Denne typen lipoprotein er mest konsentrert på energigivende fettsyrer (triglyserider), hele 50-60% (3), som skal distribueres til kroppens celler. Desto fler fettsyrer kroppen mottar, produserer og lagrer i lever og fettvev, desto større blir VLDL-bussene som sendes ut, og desto flere busser sendes (5). Navnet VLDL referer til den lave tettheten av proteiner.

Det primære kjennetegnet på denne bussen er apolipoprotein B-100. Disse kan også deles inn i VLDL-1 og VLDL-2 basert på størrelse og innhold (9).

Intermediate Density Lipoprotein (IDL)

Denne transportbussen er egentlig akkurat den samme bussen som VLDL, bare på en senere tidspunkt på bussruten. VLDL har nå levert fra seg passasjerer (primært triglyserider) til flere av kroppens celler og inneholder nå kun 25-30% triglyserider (3). Bussen er derfor redusert i størrelse, samtidig som den relativt sett har blitt mer konsentrert på proteiner. Derfor kalles den nå Intermediate Density Lipoprotein (IDL).

Fordi det fortsatt er samme buss som kjører er også kjennetegnet på bussen det samme; apolipoprotein B-100. Det finnes flere undergrupper av IDL-bussene. De grupperes som IDL-A, IDL-B og IDL-C eller IDL-1 til IDL-4 avhengig av analysemetode (9, 20, 21).


Low Density Lipoprotein (LDL)

Denne transportbussen er den mest kjente og omtales ofte som det "dårlige" kolesterolet. LDL er fortsatt den samme bussen som VLDL og IDL, men den har levert fra seg flere passasjerer (primært triglyserider). Nå er LDL-bussen derfor mer konsentrert på proteiner og kolesterol enn energigivende fettsyrer. Kun 10% er energigivende fettsyrer og 50-60% er kolesterol (3). Fordi det fortsatt er samme buss som kjører er kjennetegnet på LDL-bussen også apolipoprotein B-100. 

Det finnes heller ikke bare én type LDL-buss, men hele 7 stykker som varierer i størrelse og tetthet (9). LDL-type 1 og 2 er store og luftige ("large buoyant") og kalles "pattern A". Disse bussene er de gode bussene av det såkalte "dårlige" kolesterolet. LDL-busser av typen LDL-3 til 7 er ansett som de skadelige variantene av det "dårlige" kolesterolet og kalles "small dense LDL". Disse refereres til som "pattern B". Forskjell i risiko mellom disse kolesterolmønsterne skal du lære mer om lenger ned i artikkelen.

Lipoprotein liten a (Lp (a))

Lipoprotein liten (a) er egentlig en avart av den vanlige LDL-bussen, bortsett fra at den har et ekstra apolipoprotein (a) bundet til den vanlige apolipoprotein B-100. Det lille proteinet (a) er mest berømt for sin blodklottene egenskap, men også sine inflammatoriske og oksidative, og derfor sin robuste risiko for hjertesykdom (15). I tillegg later det til å ha lettere for å akkumuleres i blodåreveggen sammenlignet med vanlig LDL (15, 18, 22).

Familiær hyperkolesterolemi (FH)

For personer med familiær hyperkolesterolemi (FH), karakterisert av kronisk forhøyede nivåer av totalt kolesterol og spesielt LDL (23), så er det spesielt risikoen knyttet til Lp(a) som er fremtredende. Det er faktisk dokumentert å være ingen forskjell i LDL-kolesterol hos personer med FH som får hjertesykdom og ikke, hvorav forskjellene i Lp (a) og triglyserider er markante (16, 17). 

Selv hos personer med FH er det andre risikofaktorer enn det tradisjonelle LDL-kolesterolet som later til å være assosiert med økende risiko for hjertesykdom. Moorjani (17) fant f.eks 3x høyere risiko for et hjerteinfarkt hos FH-personer med høyt nivå av triglyserider, og det uavhenging av LDL-kolesterol (17). Gaudet (24) fant også at andre faktorer som økt midjemål og insulin var assosiert med 7,5x høyere risiko fort hjertesykdom hos personer med FH, uavhengig av kolesterolnivå. Dette er funn som ikke er veldig ulikt fra den normale befolkningen (25).

High Density Lipoprotein (HDL)

Denne transportbussen er det som refereres til som det "gode" kolesterolet. I motsetning til de andre lipoprotein-bussene; VLDL, IDL, og LDL, så frakter ikke HDL-bussene fettstoffer ut til kroppens celler, men heller fra kroppens celler og tilbake til leveren. HDL driver med det som kalles reversert kolesteroltransport, og "rydder" opp kolesterol fra det perifere (14). Det kan også motta triglyserider og kolesterol fra de andre lipoproteinene (14). 

I tillegg til å være en "kolesterolrydder", så har HDL-bussene også antioksidant, anti-inflammatorisk og blodfortynnende egenskaper (13), hvilken er grunnen til at det ofte er assosiert med redusert risiko for hjertesykdom og dermed kalles det "gode kolesterolet" (6, 8, 10, 12, 26). Det finnes også flere HDL-varianter. Alt fra 3-26 varianter kan fragmenteres avhenging av analysemetode, men det er vanligst og avgrense det til HDL-1 HDL-2 og HDL-3 (13, 27).

I motsetning til de andre omtalte lipoproteinene, som alle har et kjennetegn med Apo-B, så er kjennetegnet på bussen til det gode kolesterolet apolipoprotein A-1.

Apo-A og Apo-B

Hvis legen din betstiller et utvidet fettpanel kan det hende du har sett markørene Apo-A og Apo-B. Etter å ha lest om de ulike lipoproteinene ovenfor vet du nå at dette markerer et spesifikt kjennetegn på de ulike lipoproteinene. De såkalte "dårlige" lipoproteinene er alle kjennetegnet av proteiner i klassen Apo-B. hvorav de "gode" lipoproteinene kjennestegnes av Apo-A.

Nivåene av hver av disse, eller ratioen i mellom dem, vil derfor være en supplerende markør på konsentrasjonen og forholdet mellom de ulike typene av lipoproteiner. Apo-A alene er dokumentert å være den sterkeste risikofaktoren av dem alle (26).


Risiko for hjertesykdom: Pattern A vs Pattern B

Selv om vi er fortalt at det kun finnes ett "dårlig" og ett "godt" kolesterol, så vet du nå at bildet er mer nyansert. Kolesterol er et eget molekyl, men det finnes et spekter av ulike lipoproteiner som frakter kolesterol til og fra kroppens celler. Innenfor det "dårlige" kolesterolet, bedre kjent som LDL, finnes det minimum 7 forskjellige subtyper av lipoproteiner avhenging av størrelse og tetthet.

Har du overvekt av de store luftige typene, LDL-1 og LDL-2, da har du det som kalles "pattern A". Har du overvekt av de små og tette typene, LDL-3 til LDL-7, da har du det som kalles "pattern B". En tilnærmet lik fordeling refereres ofte til som pattern A/B (30).

Denne nyansen er viktig å kjenne ettersom det er tydelig indikasjoner på at kolesterolmønsteret utgjør en markant forskjell i risiko (6-12, 17, 29, 46). En vanlig kolesteroltest hos legen avslører heller ikke direkte hvilke subtyper av kolesterol du har. Du kan f.eks ha identisk LDL-kolseterol med naboen din, men likevel ha betydelig forskjell i risiko basert på om du har mønster A eller B (se figur). Lenger ned i artikkelen får du vite hvilke tradisjonelle blodmarkører du kan bruke som proxy for å indikere kolesterolmønster.

Forskjeller i risiko: "Pattern A" vs "Pattern B"

Pattern A - de store of luftige partiklene

"Pattern A", de store og luftige LDL-typene 1 og 2, er de såkalte gode partiklene av det "dårlige" LDL-kolesterolet. Disse liporoteinene er dokumentert å ha en betydelig lavere risikoprofil enn de små og tette LDL-partiklene i "pattern B" (6-12, 17, 29, 46). Faktisk er det flere store studier som indikerer at store og luftige LDL-partikler er harmløse og ikke predikerer risiko for hjertesykdom (6, 7). På den andre siden viste likevel en nylig studie motstridende resultater. Her ble det funnet at "pattern B" var assosiert med betydelig lavere risiko enn "pattern A" (30).

Motstridende funn bør alltid tas på alvor, men det er likevel suspekte ting å ta med seg fra studien. Gruppen med LDL-mønster "pattern B", altså de som hadde lavest risiko for dødelighet etter et hjerteinfarkt, viste noen interessante karakteristika. De hadde f.eks tidligere røyket mer, var betydelig mer overvektig, hadde høyere blodsukker, lavere HDL-kolesterol og høyere triglyserider, men likevel betydelig lavere dødelighet. Høres merkelig ut?

Dette kan kanskje forklares av at de også i snitt var 5 år yngre, høyere andel hvite og betydelig mer fysisk aktive, noe som også kunne bekreftes av bedre hjertefunksjon, lavere hvilepuls og kun halvparten av andelen hjeretsvikt i gruppen med "pattern A".

At mørkhudede har høyere dødelighet sammenlignet med hvite er allerede godt kjent (69) Helseverdien av god fysisk form skal heller ikke tas lett på. God kondis og hjertefunksjon er vist å være en sterkere enkeltstående helsepredikator en nærmest alle andre kjente risikofaktorer innenfor helseforskning (48). I tillegg hadde deltakerne i studien også lavere nivåer av den svært potente risikomarkøren Lp(a) (15), samt høyere nivåer av direkte målt LDL-kolesterol, noe som faktisk er assosiert med lavere dødelighet etter et hjerteinfarkt (49, 50). 

Du leste riktig. I motsetning til hva du kanskje tidligere har hørt, så er det faktisk et hav av evidens som indikerer at det er personer med lavest kolesterol som har verst helseutfall og dør først (49-63), også de som har hatt et hjerteinfarkt (49, 50). Det er også dokumentert å være over dobbelt så mange hjerteinfarkt hos personer med lavt og "normalt" totalt kolesterol (<5 mmol/L), sammenlignet med de som har høyt (7,5 mmol/L) (64). 8 av 10 personer som blir lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt har faktisk verdier av det "dårlige" LDL-kolesterolet på under 3,4 mmol/L, noe som er helt normalt. Omtrent halvparten har så lavt som 2,4 mmol/L og hele 1 av 5 har faktisk under 1,8 mmol/L (65). Hvis det ikke får deg til å tenke så gjør ingenting det. 

Det er attraktivt å parere det lave kolesterolnivået til nylig innlagte hjertepasienter med at det er en naturlig fysiologisk respons på hjerteinfarktet, noe som er sant, men dette utgjør ikke mer enn en 1-5% forskjell (70). Du blir sikker ikke mer imponert når du hører at kolesterolsenkende medisiner (statiner) øker livslengden din med 3-4 dager i snitt (72), og at de kun har en reell risikoreduserende effekt på maksimalt 1-3% (73, 74). Misvisende statistisk fremstilling gir et inntrykk av at statiner er svært effektive, når de i realiteten har svært begrenset effekt.  Den marginale effekten som attpåtil fremheves er også uavhenging av hvor mye kolesterolnivået reduseres (73, 74). Omtrent 50% av personer som tar statiner når heller ikke ønsket nivå av kolesterol (75).


Pattern B - de små og tett partiklene

LDL-busser av typen LDL-3 til 7, også kjent som "pattern B" er derimot dokumentert å være svært helseskadelige i en rekke studier (6-8, 10, 12, 29, 46). De små LDL-partiklene er betydelig mer åpne for å bli oksidert (9), en skadelig prosess som best kan sammenlignes med å "ruste", noe som gjør dem svært attraktive for immunceller i blodåreveggen (35-39). Denne typen kolesterolmønster er også kronisk etterfulgt av økte nivåer av triglyserider og lavere nivåer av det "gode" HDL-kolesterolet, en kombinasjon som ofte karakteriserer "metabolsk syndrom" og svært potent risiko for hjertesykdom (8-12, 17, 29, 46).

En viktig nyanse: triglyserider

Ettersom "small dense LDL" og "pattern B" sammenfaller med høyere nivåer av triglyserider og lavere nivåer av det "gode" HDL-kolesterolet (11), to svært potente risikofaktorer i seg selv, er det ikke alltid studier viser at "small dense LDL" er en uavhenging og enkeltstående risikofaktor. Det betyr at risikoen reduseres eller elimineres når studier kontrollerer for f.eks triglyserider og HDL.

Dette var også tilfellet i studien til Austin (8) og Coresh (29). En 3x høyere risiko for hjerteinfarkt med "pattern B" vs "pattern A ble f.eks redusert til kun dobbel risiko når det ble kontrollert for HDL. Videre kontrollering for triglyserider reduserte risikoen til ikke-signifikante nivåer (8). Det indikerer at det særlig er økte nivåer av triglyserider og lave nivåer av HDL som er nøkkelfaktorer for risikobildet.

For å illustrere kraften av nettopp triglyserider og HDL kan vi se til studien av Gaziano (11). Her fant de at en høy ratio mellom triglyserider og HDL, altså høye nivåer av triglyserider og lave nivåer av HDL, ga astronomiske 16x høyere risiko for et hjerteinfarkt uavhenging av nærmest alle tradisjonelle risikofaktorer du kan tenke på - inkludert alder, diabetes, røyking, aktivitetsnivå, alkoholinntak, kaloriinntak og mettet fett (11).

Figuren under viser hvordan du kan relatere triglyserider til hvilke subtyper av kolesterol du har i blodet (se figur). Tilsvarende figur eksisterer også for HDL (9). Legen både kan og bør måle triglyserider i et blodpanel med fettstoffer.


Hva måler den tradisjonelle kolesteroltesten hos legen?

Når du drar til legen og måler fettstoffer, da måler typisk legen de mest generelle og minst nyanserte variantene av lipoproteiner og triglyserider. Et nyansert kolesterolpanel med subtyper er heller ikke tilgjengelig for fastlegene, men de kan som et minimum inkludere fastende triglyserider og HDL for å gi et best mulig risikobilde.

Ideelt sett ønsker du også at de skal måle insulin (c-peptid), ettersom høye insulin-nivåer sammen med høyt LDL-kolesterol er assosiert med 7-10x høyere risiko for et hjerteinfarkt, både hos personer med og uten familiær hyperkolesterolemi (24, 25). I tillegg ønsker du også at de skal måle Hba1c (langtidsblodsukker), en ekstremt robust markør for hjertesykdom (47).


Typiske målinger - fettpanel**

 • Totalt kolesterol, LDL-kolesterol og HDL-kolesterol
 • Lipoprotein (a) (Lp (a))
 • Triglyserider (TG eller TAG)
 • Apo-A, Apo-B og ratioen i mellom dem

**Til din info skal du vite at flere av lipoproteinene faktisk ikke måles direkte, de blir kun estimert. Du har kanskje stusset over at ditt totale kolesterol ikke alltid er summen av HDL og LDL? Det kommer hovedsakelige av 2 grunner.


1. Estimering: måling av liporoteiner som gjør at subtypene kan spesifiseres er tidkrevende og dyrt. Dette gjør at flere av målingene kun er estimert (kalkulert) basert på andre målinger. Kun totalt kolesterol, HDL og triglyserider måles direkte (4). Formelen gjelder også kun for personer med triglyserider <4,5 mmol/L (4).

2. Mangler: Du har nå lært at det er flere hovedgrupper av lipoproteiner, f.eks VLDL og IDL som antakeligvis var nye. Ettersom det er lettere å gjøre en kalkulering hvis man later som om noe ikke er der, så eksisterer ikke IDL i følge Friedewald-formelen (4).

Det betyr f.eks at IDL og Lp(a) også inkluderes i den tradisjonelle LDL-målingen, hvilket gir kunstig høye målinger. I figuren under kan du se hvordan de ulike parameterne blir estimert. VLDL blir f.eks bare antatt å ha et konstant innhold av triglyserider, hvilket gir unøyaktige målinger. Det er allerede godt kjent at for høye nivåer av triglyserider (>4,5 mmol/L) gir unøyaktige estimater av kolesterolet (4), men få leger tar høyde for hva formelen gjør med relativt lave verdier (<1,1 mmol).

Lave nivåer triglyserider gir faktisk kunstig høye nivåer av LDL-kolesterol på grunn av formelens innebygde floker (31, 32). Du kan faktisk forbedre fettprofilen din med betydelig lavere triglyserider og likevel gi et inntrykk av økt hjerte/kar-risiko pga høyere LDL. Dette fordrer at vi fortsatt antar att LDL er et problem selvfølgelig.Hvorfor bry seg om kolesterol?

Kolesterol er en type fett som ikke har noen ernæringsmessig verdi i form av energi, men funger heller som et vitalt molekyl og byggestein i en rekke livsnødvendige prosesser og strukturer. Kolesterol er blant annet nødvendig for følgende funksjoner:

 • Produksjon av vitamin D: kolesterol i huden absorberer UVB-stråler fra solen for å lage vitamin D. Vitamin D er, m.a.o., laget av kolesterol, eller 7-dehydrokolesterol for å være presis.
 • Produksjon av hormoner: kolesterol er byggesteinen og ryggraden i kjønnshormoner som østrogen, progesteron og testosteron, men også stresshormonet kortisol og væskebalansehormonet aldosteron. 
 • Produksjon av galle: galle er væsken som produseres i leveren (og oppbevares i galleblæra) og skilles ut i tarmen for å bryte ned fett i kosten. Kolesterol er en viktig komponent i gallen (1).
 • Struktur i cellemembraner: 30% av fettet i cellemembraner består av kolesterol og sørger for en robust struktur, men er også med å regulere gjennomtrengelighet og kjemisk ødeleggelse av toksiske molekyler (2).
 • Levering av energi:
 • Transport av vitaminer;
 • Signalisering:
 • Coenzym Q-10:
 • Immunsystem:


Kolesterol kan komme fra 2 ulike kilder; animalske produkter i kostholdet og kroppens egen produksjon (primært i leveren). Dette er en viktig nyanse. Kolesterolinntaket i kosten og kolesterol-konsentrasjonen i kosten er 2 forskjellige ting og kan ikke sidestilles.

Kolesterol er faktisk så viktig at kroppen lager 3/4 av alt kolesterol selv, kun 1/4 kommer fra kosten. Kroppen har også en feedback-mekanisme som regulerer kolesterolnivåene. Spiser du mer kolesterol i kosten lager kroppen mindre selv og visa versa.

Hva ville du tenkt var den mest effektive måten å unngå skogbrann på? Skjære ned hele skogen? Ingen skog ingen skogbrann! Dette er også den banale tankegangen bak kolesterolhypotesen og medisinering med statiner, også kjent som kolesterolsenkende medisiner.  

Kolesterolhypotesen bygger på at det er en konsentrasjonsavhengig sammenheng mellom kolesterol i blodet, fettavleiringer i arteriene og påfølgende hjertesykdom.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan randomiserte kontrollerte studier på statiner lurer en hel verden til å tro at statiner er en effektivt medisin mot hjertesykdom. For å illustrer poenget skal vi ta for oss én utvalgt og anerkjentstudie (x) Andre kilder vil bli vedlagt.

The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT)

Ved århundreskiftet, mellom 1998-2000, ble 19 342 pasienter mellom 40-79 år, med ubehandlet forhøyet blodtrykk, spurt om å delta i den velkjente Angelo-Scandinavian Cardiac Outcomes-studien. Målet var å se på langtidseffekten av kolesterolsenkende medisiner (statiner) hos personer med høy risiko for hjertesykdom.

Hvem fikk delta i studien?

For å bli inkludert i studien måtte du ha systolisk blodtrykk på over 160 mmHg, diastolisk blodtrykk på over 100 mmHg eller begge deler. Hadde du et medisinert systolisk blodtrykk på over 140 mmHg eller diastolisk blodtrykk på over 90 mmHg ble du også inkludert. Du kunne heller ikke allerede gå på statiner og du måtte ha totalt kolesterol på under 6,5 mmol/L.

I tillegg måtte du ha minimum 3 av følgende risikofaktorer for hjertesykdom for å bli inkludert: 

 • Hypertrofi venstre ventrikkel
 • Unormalt EKG
 • Type 2 diabetes
 • Perifer arteriell sykdom (PAD)
 • Tidligere "slag" eller hjerteischemi
 • Mannlig kjønn
 • Alder over 55 år
 • Microalbuminuria eller proteinuria
 • Aktiv røyker
 • Total kolesterol / HDL-kolesterol ratio over 6
 • Familiehistorie med hjertesykdom

Deltakerne var hovedsakelig hvite (95%), hovedsakelig menn (81%), med en gjennomsnittsalder på 63 år. De var også smålig overvektige (28,6 BMI), hadde totalt kolesterol på 5,5 mmol/L, forhøyet blodsukker (6,2 mmol/L), forhøyede triglyserider (1,65 mmol/L), forhøyet blodtrykk (164/95 mmHg) og i snitt 3,7 risikofaktorer.

Design

Hvordan foregikk studien?

Av de 19 342 personene i studien ble 10 305 inkludert og tilfeldig fordelt (randomisert) mellom 2 grupper. Én gruppe mottok 10 mg/dag av den kolesterolsenkende medisinen Astrovastatin (n= 5 168), hvorav den andre gruppen fikk et placebo (n= 5 137) (sukkerpille). Studien var både randomisert og dobbelt-blindet. Det betyr at det var tilfeldig hvilke pasienter som havnet i hver gruppe og at verken deltakerne eller forskerne/legene i studien visste hvem som havnet hvor. Dette er gullstandarden av klinisk forskning.

Formål

Hovedmålet for studien var å se på forskjellen i fatal og ikke-fatal hjertesykdom mellom gruppene, eller en kombinasjonen av disse. Det betyr om du fikk hjertesykdom, eller døde av hjertesykdom, under studieperioden. De sekundære målene, eller "endpoints" som det heter, var å se på dødelighet uansett årsak, dødelighet fra all hjerte/kar-sykdom, fatal og ikke-fatal hjertesvikt og andre hendelser av hjerte/kar-hendelser.

Studien var planlagt å vare i 5 år, med den ble avsluttet etter kun 3,3 år fordi resultatene var så "imponerende". La oss se på hva som egentlig menes med imponerende.

Resultat

Hva var utfallet av studien?

En "4-week-run-in period"

Først og fremst hadde studien en såkalt "4-week-run-in period". Det betyr at de hadde en 4-ukers periode med medisinering FØR den faktiske studien startet. En run-in periode før randomisering blir brukt i flere studier for å ekskludere deltakere før studiestart som f.eks ikke klarer å følge behandlingen (med f.eks statiner). 

Dette kan ha sin rettmessige plass av flere grunner, men det vil også ekskludere pasienter som ikke tolerer medisinen som studien skal undersøke. Personer som har størst bivirkninger, noe som er viktig å detektere, vil slutte på medisinen på grunn av bivirkninger og ikke bli inkludert i studien. Dette gjør at kun de "sterkeste" blir inkludert og risikoen for å underrapportere bivirkninger blir mindre enn i det virkelige verden.

LDL-kolesterol, kjent som det "dårlige" kolesterolet, står for Low Density Lipoprotein-kolesterol. Dette er faktisk ikke kolesterol, men heller en variant av et lipoprotein som frakter kolesterol. Lipoproteinet er altså "bussen" mens kolesterol er en av passasjerene.

Statiner senker kolesterolet

Det er sant. Statiner blokkerer enzymet HMG.CoA reductase, et enzym som svært konsentrert i leveren og nødvendig for å produsere kolesterol. Det øker også antallet LDL-reseptorer som fører til høyere opptak fra blodet. 

Gruppen som fikk statiner reduserte totalt kolesterol med ca -20% (fra 5,5 til 4,2 mmol) og LDL-kolesterol med ca -30% (fra 3,4 til 2,3 mmol/L). Nivået av triglyserider var redusert med -14% (1,7 til 1,3 mmol/L) , hvorav det "gode" HDL-kolesterolet var uendret.

So far so good tenker du kanskje? Men nei, det viktigste spørsmålet er enda ikke besvart. For fører egentlig reduksjon i kolesterol til endringer i antall hjerte/kar-problemer eller dødsfall, det primære endepunktet for studien? Det er ingen poeng i å senke kolesterolet bare for å senke kolesterolet.

Din tittel

Hva med det primære endepunktet?

Resultatebe i artikkelen kan forsikre deg om at statiner reduserer antall hjerteinfarkt med hele 36% relativt til placebo-gruppen. De lagde til og med en reklameplakat for å markere det (se under). Høres nesten for godt ut til å være sant, ikke sant? Mer enn hvert 3 hjerteinfarkt kan elimineres hvis du bare tar 10 mg med astrovastatin hver dag i 3,3 år.

 BILDE

.I realiteten var det egentlig bare 1,9% av personene i gruppen på statiner som fikk et fatalt eller ikke-fatalt hjerteinfarkt, mens i placebo-gruppen var det 3,0%. Dette utgjør en forskjell på marginale 1,1%. Sagt på en annen måte;  i løpet av 3,3 år var det 98,1 av pasientene på statiner som IKKE fikk et hjerteinfarkt, mens det var 97% av pasientene som fikk et placebo. 

Du har, med andre ord, minimum 97% sjanse for unngå et hjerteinfarkt enten du tar statiner eller ei. Ønsker du å øke den sannsynligheten til 98,1%, da kan du ta 10 mg/dag med astrovastatin i 3,3 år.

Så hvordan kan en 1,1% forskjell plutselig bli til 36%? Det kalles relativ og absolutt risiko og er den statiske kakepynten som lurer deg og de fleste andre trill rundt.

Dette må d

Din tittel

Referanser

(1) Farina, mfl., (2009). Proteomic analysis of human bile and potential applications for cancer diagnosis. Expert Rev. Proteomics.

(2) Zhang, mfl., (2018) Cholesterol provides nonsacrificial protection of membrane lipids from chemical damage at air-water interface. Proc Natl Acad Sci U S A.

(3) Hone, mfl., (2019) Fat and Lipid Metabolism and the Involvement of Apolipoprotein E in Alzheimer's Disease.

(4) Friedewald, mfl., (1972) Estimation of the Concentration of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Plasma Without Use of the Preparative Ultracentrifuge. Clinical Chemistry.

(5) Feingold, mfl., (2020) Dyslipidemia in Diabetes.

(6) Hoogeveen, mfl., (2014) Small Dense Low-Density Lipoprotein-Cholesterol Concentrations Predict Risk for Coronary Heart Disease: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol.

(7) Ikezaki, mfl., (2021) Small Dense Low-Density Lipoprotein Cholesterol Is the Most AtherogenicLipoprotein Parameter: The Prospective Framingham Offspring Study. J Am Heart Assoc.

 (8) Austin, mfl., (1988) Low-Density Lipoprotein Subclass Patterns and Risk of Myocardial Infarction. JAMA.

(9) Berneis og Krauss (2002) Low density lipoprotein particle size and coronary artery disease. Journal of lipid research.

(10) Griffin, mfl., (1994) Role of plasma triglyceride in the regulation of plasma low density lipoprotein (LDL) subfractions: relative contribution of small, dense LDL to coronary heart disease risk. Atherosclerosis.

(11) Gaziano, mfl., (1997) Fasting Triglycerides, High-Density Lipoprotein, and Risk of Myocardial Infarction. Circulation.

(12) Campos, mfl., (2002) Low density lipoprotein particle size and coronary artery disease. Arterioscler Thromb.

(13) Austin mfl., (1990) Atherogenic lipoprotein phenotype. A proposed genetic marker for coronary heart disease risk. Circulation.

(14) Feingold, mfl., (2021) Introduction to Lipids and Lipoproteins.

(15) Vuorio, mfl., (2017) Depicting new pharmacological strategies for familial hypercholesterolaemia involving lipoprotein (a). European Heart Journal.

(16) Seed, mfl., (1990) Relation of Serum Lipoprotein(a) Concentration and Apolipoprotein(a) Phenotype to Coronary Heart Disease in Patients with Familial Hypercholesterolemia. NEJM.

(17) Moorjani, mfl., (1986) Plasma Triglycerides Related Decrease in High-Density Lipoprotein Cholesterol and Its Association With Myocardial Infarction in Heterozygous Familial Hypercholesterolemia.Metabolism.

(18) Rath, mfl., (1989) Detection and quantification of lipoprotein(a) in the arterial wall of 107 coronary bypass patients. Arteriosclerosis.

(19) Ghassan, mfl., (2011) Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease; Basic Aspects of Digestion and Absorption. 

(20) Lőrincz, mfl., (2015) Altered lipid subfraction profile and impaired antioxidant defense of high-density lipoprotein in smith-lemli-opitz syndrome. Nature.

(21) Opplt og Holzberg (1994) Ultracentrifugal subclasses of low and intermediate density lipoproteins. Journal of lipid research.

(22) Kaiser, mfl., (2022) Association of Lipoprotein(a) With Atherosclerotic Plaque Progression. JACC.

(23) Jansen, mfl., (2005) Genetic Determinants of Cardiovascular Disease Risk in Familial Hypercholesterolemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol.

(24) Gaudet, mfl., (1998) Relationships of Abdominal Obesity and Hyperinsulinemia to Angiographically Assessed Coronary Artery Disease in Men With Known Mutations in the LDL Receptor Gene. Circulation.

(25) Després, mfl., (1996) Hyperinsulinemia as an independent risk factor for ischemic heart disease. NEJM. 

(26) Florvall, mfl., (2006) Apolipoprotein A1 Is a Stronger Prognostic Marker Than Are HDL and LDL Cholesterol for Cardiovascular Disease and Mortality in Elderly Men. Journal of Gerontology.

(27) Rysz-Górzyńska1 og Banach (2016) Subfractions of high-density lipoprotein (HDL) and dysfunctional HDL in chronic kidney disease patients. Arch Med Sci.

(28) Cromwell, mfl., (2007) LDL Particle Number and Risk of Future Cardiovascular Disease in the Framingham Offspring Study - Implications for LDL Management. J Clin Lipidol.

(29) Coresh, mfl., (1993) Association of plasma triglyceride concentration and LDL particle diameter, density, and chemical composition with premature coronary artery disease in men and women. Journal of Lipid Research.

(30) Pokharel (2017) Association of Low Density Lipoprotein Pattern with Mortality after Myocardial Infarction: Insights from the TRIUMPH Study. J Clin Lipidol.

(31) Wang mfl., (2001) Low triglycerides levels affect calculation of low density lipoprotein cholesterol values. Clin Biochem.

(32) Ahmandi, mfl., (2008) The impact of low serum triglycerides in LDL-cholesterol estimation. Arch Iran Med.

(33) Kapourchali, mfl., (2016) The Role of Dietary Cholesterol in Lipoprotein Metabolism and Related Metabolic Abnormalities: A Mini-review. Crit Rev Food Sci Nutr.

(34) Scirica og Cannon (2005) Treatment of Elevated Cholesterol. Circulation.

(35) Ross, R. (1999) Atherosclerosis - An Inflammatory Disease. NEJM.

(36) Steinberg mfl., (1989) Beyond cholesterol; modification of low density lipoprotein that increase its atherogenicity. NEJM.

(37) Itabe, mfl., (2011) The Dynamics of Oxidized LDL during Atherogenesis. Journal of Lipids.

(38) Hansson, mfl., (2006) Inflammation and Atherosclerosis. Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis.

(39) Younis, mfl., (2008) Glycation as an atherogenic modification of LDL. Curr Opin Lipidol.

(40) Matsui, mfl., (1999) Low-density lipoprotein particle size as an independent predictor of glycated low-density lipoprotein level. Diabetes Care.

(41) Holvoet, mfl., (2009) Oxidized LDL and the metabolic syndrome. Future Lipidol.

(42) Chiang og Vlahcevic (1996) The Regulation of Cholesterol Conversion to Bile Acids. Advances in Molecular and Cell Biology.

(43) Tjønna, mfl., (2008) Aerobic Interval Training Versus Continuous Moderate Exercise as a Treatment for the Metabolic Syndrome A Pilot Study. Circulation.

 (44) Daoud mfl., (2014) Effects of Dietary Macronutrients on Plasma Lipid Levels and the Consequence for Cardiovascular Disease. J. Cardiovasc. Dev. Dis.

(45) Yamaguchi mfl., (2005) Facilitated nitration and oxidation of LDL in cigarette smokers. Eur J Clin Invest.

(46) Griffin, B. (1999) Lipoprotein atherogenicity: an overview of current mechanisms. Proceedings of the nutrition socieity.

(47) Cavero-Redondo, mfl., (2017) Glycated haemoglobin A1c as a risk factor of cardiovascular outcomes and all-cause mortality in diabetic and non- diabetic populations: a systematic review and meta-analysis. BMJ.

(48) Ross, mfl., (2016) Importance of Assessing Cardiorespiratory Fitness in Clinical Practice: A Case for Fitness as a Clinical Vital Sign: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation.

(49) Al-Mallah, mfl., (2009) Low admission LDL-cholesterol is associated with increased 3-year all-cause mortality in patients with non ST segment elevation myocardial infarction. Cardiology Journal.

(50) Reddy, mfl., (2005) Relationship Between Serum Low-Density Lipoprotein Cholesterol and In-hospital Mortality Following Acute Myocardial Infarction (The Lipid Paradox). American Journal of Cardiology.

(51) Jacobs, mfl., (1992) Report ofthe Conference on Low Blood Cholesterol: MortalityAssociations. Circulation.

(52) Iribarren, mfl., (1998) Cohort study of serum total cholesterol and in-hospital incidence of infectious diseases. Epidemiol. Infect.

(53) Bathum, mfl., (2013) Association of lipoprotein levels with mortality in subjects aged 50􏲋without previous diabetes or cardiovascular disease: A population-based register study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.

(54) Brescianini, mfl., (2003) Low Total Cholesterol and Increased Risk of Dying: Are Low Levels Clinical Warning Signs in the Elderly? Results from the Italian Longitudinal Study on Aging. J Am Geriatr Soc.

(55) Ravnskov, mfl., (2018) Lack of an association or an inverse association between low-density- lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review. BMJ.

(56) Sung, mfl., (2019) Low Levels of Low-Density Lipoprotein Cholesterol and Mortality Outcomes in Non-Statin Users. J. Clin. Med.

(57) Petursson, mfl., (2011) Is the use of cholesterol in mortality risk algorithms in clinical guidelines valid? Ten years prospective data from the Norwegian HUNT 2 study. Journal of Evaluation in Clinical Practice.

(58) Fried, mfl., (1998) RIsk factors for 5-year mortality in older adults: The cardiovascular health study. JAMA.

(59) Yi, mfl., (2019) total cholesterol and all-cause mortality by sex and age: a prospective cohort study among 12.8 million adults. Nature.

(60) Schupf, mfl., (2005) Relationship Between Plasma Lipids and All-Cause Mortality in Nondemented Elderly. J Am Geriatr Soc.

(61) Nago, mfl., (2011) Low cholesterol is associated with mortality from stroke, heart disease, and cancer: the Jichi Medical School Cohort Study. J Epidemiol.

(62) Behar, mfl., (1997) Low total cholesterol is associated with high total mortality in patients with coronary heart disease. European Heart Journal.

(63) Ravnskov, mfl., (2020) The LDL Paradox: Higher LDL-Cholesterol is Associated with Greater Longevity. A Epidemiol Public Health.

(64) Fruchart og Packard (1997) Is cholesterol the major lipoprotein risk factor in coronary heart disease? - a Franco-Scottish overview. Current Medical Research and Opinion.

(65) Sachdeva, mfl., (2009) Lipid levels in patients hospitalized with coronary artery disease: An analysis of 136,905 hospitalizations in Get With The Guidelines. American Heart Journal.

(66) DiNicolantonio og O'Keefe (2018) Omega-6 vegetable oils as a driver of coronary heart disease: the oxidized linoleic acid hypothesis. Open Heart.

(67) Bibus og Lands (2015) Balancing proportions of competing omega-3 and omega-6 highly unsaturated fatty acids (HUFA) in tissue lipids. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 99.

(68) Harris, W. S. (2008) The omega-3 index as a risk factor for coronary heart disease. Am J Clin Nutr.

(69) Tajeu, mfl., (2020) Black-White Differences in Cardiovascular Disease Mortality: A Prospective US Study, 2003-2017. Am J Public Health.

(70) Pitt, mfl., (2008) Lipid Levels After Acute Coronary Syndromes. J Am Coll Cardiol.

(71) Kristensen, mfl., (2015) The effect of statins on average survival in randomised trials, an analysis of end point postponement. BMJ.

(72) Diamond og Ravnskov (2015) How statistical deception created the appearance that statins are safe and effective in primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Expert Rev. Clin. Pharmacol.

(73) Ravnskov, mfl., (2020) The new European guidelines for prevention of cardiovascular disease are misleading. EXPERT REVIEW OF CLINICAL PHARMACOLOGY.

(74) Ravnskov, mfl., (2020) LDL-C does not cause cardiovascular disease: a comprehensive review of the current literature. EXPERT REVIEW OF CLINICAL PHARMACOLOGY.

(75) Mahase, M (2019) Half of patients prescribed statins fail to hit target reduction in LDL cholesterol. BMJ.


Din tittel