Podcast: styrketrening og aldring

22.11.2022

Lurer du på hva som skjer med muskelstyrken og nervesystemet ditt når du blir eldre? Professor, forsker og treningsfysiolog Eivind Wang forteller deg om hvordan muskel- og nervesystemet eldes avhenging av om du forholder deg fysisk aktiv eller ikke. Vanlig fysisk aktivitet er heller ikke tilstrekkelig når det kommer til å stimulere muskel- og nervesystem, noe som gjør at motgiften mot nevromuskulær aldring er forbeholdt spesifikk styrketrening. Mer om hva, hvorfor og hvordan hører du i podcasten.


Artikler omtalt i podcasten

Unhjem et al (2016) Lifelong strength training mitigates the age-related decline in efferent drive

Unhjem et al (2015) Strength training-induced responses in older adults: attenuation of descending neural drive with age.

Tøien et al (2022) Maximal intended velocity enhances strength training-induced neuromuscular stimulation in older adults.

Berg et al (2021) Early Maximal Strength Training Improves Leg Strength and Postural Stability in Elderly Following Hip Fracture Surgery.

Berg et al (2020) Skeletal Muscle Mitochondrial Adaptations to Maximal Strength Training in Older Adults.

Berg et al (2018) Maximal strength training increases muscle force generating capacity and the anaerobic ATP synthesis flux without altering the cost of contraction in elderly

Unhjem et al (2016) Maximal strength training as physical rehabilitation for patients with substance use disorder; a randomized controlled trial.

Tøien et al (2021) Maximal strength training-induced increase in efferent neural drive is not reflected in relative protein expression of SERCA

Haglo et al (2022) Maximal strength training in patients with inflammatory rheumatic disease: implications for physical function and quality of life.

Wang et al (2017) Impact of maximal strength training on work efficiency and muscle fiber type in the elderly: Implications for physical function and fall prevention.

Unhjem et al (2021) External Resistance Is Imperative for Training-Induced Efferent Neural Drive Enhancement in Older Adults.

Tøien et al (2018) Neural Plasticity with Age: Unilateral Maximal Strength Training Augments Efferent Neural Drive to the Contralateral Limb in Older Adults.

Unhjem et al (2019) Functional Performance With Age: The Role of Long-Term Strength Training